Top-aanbiedingen.nl, gevestigd aan Wimpel 13 in Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Top-aanbiedingen.nl doet er alles aan om de privacy van haar gebruikers te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Top-aanbiedingen.nl persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt. Top-aanbiedingen.nl kan dit Privacy Statement van tijd tot tijd actualiseren. Door gebruik te maken van de Top-aanbiedingen.nl website ga je akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Contactgegevens

Top-aanbiedingen.nl, Postadres: Wimpel 13, Veenendaal. Contactformulier

Persoonsgegevens die wij verwerken

Top-aanbiedingen.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Top-Aanbiedingen.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief naar een door jou bevestigd emailadres

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Top-Aanbiedingen.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Personalia > Totdat u zich afmeld > Verzending van de nieuwsbrief
Emailadres > Totdat u zich afmeld > Verzending van de nieuwsbrief
Locatiegegevens (regionaal) > 16 maanden > Vergelijkingsperioden voor verbeteringen van onze diensten
Gedrag > 16 maanden > Vergelijkingsperioden voor verbeteringen van onze diensten
Internetbrowser en apparaat type > 16 maanden > Vergelijkingsperioden voor verbeteringen van onze diensten

Delen van persoonsgegevens met derden
Top-Aanbiedingen.nl verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Top-Aanbiedingen.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Top-Aanbiedingen.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Top-Aanbiedingen.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Top-Aanbiedingen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze systemen maken gebruik van de laatste technieken en wij update regelmatig onze software. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het contactformulier.